Level 37 Level 39
Level 38

IRREGULAR VERBS (Infinitive, translation) PART 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be
būti
beat
mušti
become
tapti
begin
pradėti
break
sulaužyti
bring
atnešti
build
statyti
buy
pirkti
can
galėti
catch
sugauti/ pagauti
choose
pasirinkti
come
ateiti/ atvykti
cost
kainuoti
cut
kirpti/ pjauti
do
daryti
drink
gerti
drive
vairuoti
eat
valgyti
feel
jausti(s)
find
rasti
fly
skraidyti
forget
užmiršti
get
gauti
give
duoti
go
eiti
grow
augti
have
turėti
hear
girdėti
hold
laikyti rankoje
keep
turėti (galvoje)/ laikyti (naminį gyvūną)
know
žinoti
learn
mokytis
leave
palikti
lend
paskolinti
lose
prarasti/ pamesti