Level 45 Level 47
Level 46

U9. Other


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alternative
alternatyvus/kitas
angel
angelas
answer the phone
atsiliepti
appointment
susitikimas
at the moment
šiuo metu
be right
būti teisiam
beginner
pradedantysis
bench
suoliukas
board
lenta
bore (v)
įkyrėti/ kelti nuobodulį
bored
nuobodžiaujantis
bottom (adj)
apatinis/ žemutinis
bright
ryškus
brochure
brošiūra/ lankstinukas
broken
sulaužytas
cancel
atšaukti/ sustabdyti
carefully
atsargiai/ įdėmiai
catch a cold
peršalti
cause trouble
sukelti bėdą
check (v)
patikrinti
conference
konferencija
correctly
teisingai
cut
kirpti/ pjauti
delayed
atidėtas
dentist
dantistas
deposit
užstatas/ depozitas
desk
suolas
diet (n)
dieta
director
direktorius
disagree
nesutikti/ nepritarti
elementary
elementarus/ pradinis
emergency
avarinė/kritinė padėtis
enrol
įtraukti į sąrašą/ įstoti
excite
sužadinti/ sujaudinti
expense
išlaidos
eye-level
akių lygyje
farm
ferma
fashion
mada
fix
sutaisyti/ sutvarkyti
floor
grindys/ aukštas
fresh
šviežias
Geometry
geometrija
Greek
graikas/graikų kalba
gym
sporto salė
hard (adj)
sunkus/ kietas/ stiprus
head (n)
galva/ vadovas
hunger
alkis
lecturer
pranešėjas/ lektorius
level (n)
lygis/ lygmuo
lonely
vienišas
look down
pažiūrėti žėmyn
look out of the window
žiūrėti pro langą
look up
pažiūrėti į viršų
match (n)
varžybos
mean (v)
reikšti
mess
netvarka
mint (n)
mėtos
neck
kaklas
normally
normaliai
offer (v)
pasiūlyti
on the way out (of)
išeinant (iš)
operator
operatorius
part-time (adj)
pusės etato
pick fruit
rinkti vaisius
pleased
pamalonintas/ patenkintas
Portuguese
portugalas/ portugalų kalba
pupil
mokinys
quick
greitas
receptionist
registratorius
right now
dabar/ šią akimirką
safe
saugus
schoolwork
mokyklos darbas (projektas)
service (n)
tarnyba/ paslauga
sick
sergantis
side
pusė
simple
paprastas
sleepy
mieguistas
smart
sumanus/ išradingas/ puošnus
smell (n)
kvapas
smile (v)
šypsotis
sound (v)
skambėti
speciality
specialybė
stressed
jaučiantis stresą
stressful
keliantis stresą
take your time
neskubėk
technique
technika/ būdas/ metodas
tennis racquet
teniso raketė
this morning/ afternoon/ evening
šį rytą/popietę/ vakarą
throw away
išmesti
timetable
tvarkaraštis
tip
patarimas
top (adj)
aukščiausias/ įtakingiausias
train (n)
traukinys
trouble
bėda
walk around
apsižvalgyti/ pasivaikščioti
website design
el. svetainės dizainas