Level 54 Level 56
Level 55

IRREGULAR VERBS (V1-V2-V3, translation) PART 2


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
make/made/made
padaryti/pagamino/pagamino
mean/meant/meant
reikšti/reiškė/reiškė
meet/met/met
susitikti/susitiko/susitiko
pay/paid/paid
(su)mokėti/(su)mokėjo/(su)mokėjo
put/put/put
padėti/padėjo/padėjo
read/read/read
skaityti/skaitė/skaitė
ride/rode/ridden
važiuoti/važiavo/važiavo dviračiu (joti/jojo arkliu)
run/ran/run
bėgti/bėgo/bėgo
say/said/said
sakyti/sakė/sakė
sing/sang/sung
dainuoti/dainavo/dainavo
see/saw/seen
matyti/matė/matė
sell/sold/sold
parduoti/pardavė/pardavė
send/sent/sent
siųsti/siuntė/siuntė
show/showed/showed
parodyti/parodė/parodė
sit/sat/sat
sėdėti/sėdėjo/sėdėjo
sleep/slept/slept
miegoti/miegojo/miegojo
speak/spoke/spoken
kalbėti/kalbėjo/kalbėjo
spend/spent/spent
leisti/leido/leido (laiką/pinigus)
stand/stood/stood
stovėti/stovėjo/stovėjo
swim/swam/swum
plaukti/plaukė/plaukė
take/took/taken
imti/ėmė/ėmė
teach/taught/taught
mokyti/mokė/mokė
tell/told/told
liepti/liepė/liepė
think/thought/thought
galvoti/galvojo/galvojo
throw/threw/thrown
mesti/metė/metė
understand/understood/understood
suprasti/suprato/suprato
wake/woke/woken
pažadinti/pažadino//pažadino
wear/wore/worn
nešioti/nešiojo/nešiojo
write/wrote/written
rašyti/rašė/rašė
win/won/won
laimėti/laimėjo/laimėjo