Level 55 Level 57
Level 56

U12. The Environment


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
environment
aplinka
air
oras
clean energy
švari energija
climate change
klimato kaita
countryside
kaimas/ kaimo vietovė
cut down
nupjauti/ nukirsti
cycle lane
dviračių takas
degree (celsius)
laipsnis (celsijaus)
die out
išnykti/ išmirti
disappear
išnykti/ pranykti
electricity
elektra
endangered
nykstantis/ esantis pavojuje
extinction
išnykimas
food shortage
maisto trūkumas
forest
miškas
glass
stiklas
green
žalias
litter
šiukšlės
mountains
kalnai
natural world
gamtos pasaulis
ocean
vandenynas
oxygen
deguonis
packaging
pakuotė/ įpakavimas
paper
popierius
petrol
kuras/ nafta
planet
planeta
plant (n)
augalas
plant (v)
auginti
plastic bag
plastikinis maišelis
pollute
teršti
pollution
tarša
produce
gaminti
protect
saugoti
public transport
viešasis transportas
rainforest
atogrąžų miškai
recycle
perdirbti
recycling bin
perdirbimo konteineris
recycling scheme
perdirbimo schema
resources
ištekliai
rubbish
šiukšlės/ atliekos
save
saugoti
sea
jūra
species
rūšys/ veislės
temperature
temperatūra
throw away
išmesti
traffic jam
eismo kamštis
tree
medis
waste (v)
švaistyti
wind (n)
vėjas
world population
pasaulio populiacija