Level 2
Level 1

usortert


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Flammepunkt
Laveste temperatur hvor en brennbar væske avgir damper som kan tennes med en flamme
Overspenningsvern
en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning
Tenntemperatur
den laveste temperaturen et stoff må varmes opp til før det antenner uten bruk av tennkilde
UEL
Høyeste konsentrasjon av gass i luft som har mulighet til å produsere flammer ved en antennelseskilde
LEL
Laveste konsentrasjon av gass i luft som har mulighet til å produsere flamme ved en antennelseskilde
I
P * U
P
U * I
Tennenergi
Energien du trenger for å tenne på noe
E
P * T
1 joule
1 wattsekund (Ws)
f
frekvens
p
polpartall
n
omdreiningstall per min
f
p * n / 60
U1f / U2f
N1f / N2f
U2 hovedspenning
u2f * √3
Virkningsgrad
η
η
P1 / P2
Fasespenning
Uf
U / √3
Uf
Faseeffekt
Pf
Pf
U * If
trefaseeffekt (D)
PD
3 * U * If (D)
PD
3 * U * I / √3 (D)
PD
trefaseeffekt (Y)
PY
3 * Uf * If (Y)
PY
3 * U / √3 * I
PY
ρ kobber
0,0175
Restspenning
Spenningsnivået som ligger på nettet mellom fasene eller mellom fase og jordpotesialet etter avlederen, når den er utsatt for en overspenning
Tennspenning
Spenningsverdien som åpner vernet slik at overspenningen avledes til jord
Avlederstrøm
Den maksimale strømmen som avledes gjennom overspenningsvernet
Tilført effekt ved trefase asynkron kortslutningsmotor
Pt
Avgitt effekt ved trefase asynkron kortslutningsmotor
Pa
Pt
√3 * U * I * cos φ
Pa
√3 * U * I * cos φ * η
Absolutt trykk
Det absolutte trykket er trykket over null-trykket i et absolutt lufttomt rom
Aktuator
Aktuator er en komponent som gjør om elektrisk strøm eller spenning til mekanisk bevegelse.
Automatsikring
En sikring basert på to utløsermekanismer, termisk og elektromagnetisk
Belgmanometer
Instrument for måling av lave trykk nær atmosfæretrykket
Kapasitiv næreffektbryter
Både elektrisk ledene og ikke ledende
induktiv næreffektbryter
Elektrisk ledende
Bremsemotor
Motorer som er utstyrt med mekanisk brems, som gjør at den ikke beveger seg selv om den blir utsatt for en mekanisk belastning
Fargemerking av 2 ledere
blå, brun
Fargemerking av 3 ledere
brun, sort, grå
Fargemerking av 4 ledere
blå, brun, sort, grå
CE-Merke
Synlig bevis på at produktet oppfyller alle relevante krav som blir stilt til produktet
Trykk
forholdet mellom kraften og flatens areal
overtrykk
trykk som er høyere enn atmosfæretrykket
undertrykk
trykk som er lavere enn atmosfæretrykket
anslagsdemping
Plast eller gummi på endegavlen av sylinderen som forhindrer skadelige slag
apparatsiden
siden av rekkeklemmetabellen som er koblet til komponentene og apparatene
kabelsiden
den siden av rekkeklemmetabellen som de ytre kablene skal tilkobles
Arrangementstegning
Viser hvordan de elektriske komponentene er ordnet og plassert for eksempel i et apparatskap eller et anlegg
1 bar
100 000 Pa
1 Pa
1 N/M^2
Begynnertrinn
sekvenskjedens utgangsposisjon eller hvilestilling
belgmanometer
for måling av lave trykk nær atmosfæretrykket
Bernouellis prinsipp
Det strømmende stoffets energiinnhold er summen av kinetisk energi og potensiell energi
Kapasitiv næreffektbryter
kobler når enten et elektrisk ledende eller ikke-ledende materiale kommer nær giveren
Induktiv næreffektbryter
kobler når et elektrisk ledende materiale kommer nær giveren
Beskyttelseslomme
Beskyttelse for motstandselementer fra mekaniske og kjemiske påvirkninger
Betjeningsmateriellfarge rød
Farlig situasjon, nødssituasjon
Betjeningsmateriellfarge gul
unormal situasjon
Betjeningsmateriellfarge grønn
sikker situasjon
Betjeningsmateriellfarge blå
Nødvendig eller obligatorisk inngrep
Bistabil bryter
Bryter med to stabile hvilestillinger
Bistabil retningsventil
ventil med to stabile stillinger
Blandebatteri
noe du vrir på for å blande
Bremsemotor
motorer som er utstyrt med mekanisk brems
burvikling
rotorviklingene i en motor
ATO
Air to open
ATC
Air to close