Level 15 Level 17
Level 16

U2. Useful Phrases, pg. 85


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be at home
būti namuose
be in
būti viduje
commute
vykti į darbą ir grįžti namo
feel homesick
pasiilgti namų
get home
pasiekti/ grįžti į namus
go home
važiuoti/eiti namo
leave the house
išeiti iš namų
lock the door
užrakinti duris
move house
persikraustyti į kitą namą
move in
įsikraustyti
move out
išsikraustyti
share a flat
dalintis butu
share a room
dalintis kambariu
stay in
leisti laiką namuose
stay out
leisti laiką ne namuose