Level 26 Level 28
Level 27

U3. Useful Phrases, pg. 93


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
discuss set books
aptarti knygų rinkinius
do a project
paruošti projektą
do a task
padaryti užduotį
do an experiment
padaryti eksperimentą
do homework
padaryti namų darbus
do your best
stengtis iš visų jėgų
hand in homework
įteikti/ paduoti namų darbus
have a break
turėti pertrauką
learn by heart
išmokti išgirsti
make a presentation
padaryti pristatymą
make mistake
padaryti klaidą
make progress
padaryti pažangą
mark homework
ištaisyti namų darbus
participate in a lesson
dalyvauti pamokoje
read maps
nagrinėti žemėlapius
set an essay
užduoti parašyti rašinį/ esė
set homework
paskirti namų darbus
solve a problem
išspręsti uždavinį
staff meeting
personalo susirinkimas
study hard
sunkiai mokytis
study sources
nagrinėti/ analizuoti šaltinius
take notes
užsirašyti pastabas/ komentarus
take part in a lesson
aktyviai dalyvauti pamokoje