Level 34 Level 36
Level 35

U4. Not working, pg. 101


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be fired
būti atleistam
be off sick
nedirbti dėl ligos
be on sick leave
būti laikinojo nedarbingumo atostogose
be sacked
būti išmestam iš darbo
fire sb
atleisti kažka iš darbo
give sb the sack
išmesti iš darbo
give up work
mesti darbą
hand in your resignation
(į)duoti atsistatydinimą
high unemployment
aukštas nedarbo lygis
low unemployment
žemas nedarbo lygis
on holiday
atostogose
out of work
bedarbis/ neturintis darbo
pensioner
pensininkas
quit work
mesti darba
resign
atsistatydinti
retire
išeiti i pensiją
retirement
išėjimas i pensiją
sack sb
atleisti iš darbo
unemployed
bedarbis
unemployment benefit
bedarbio pašalpa
boss
bosas/ viršininkas
colleague
kolega
employer
darbdavys
employee
darbuotojas
staff
personalas
team
komanda
worker
darbininkas