Level 36 Level 38
Level 37

U4. Useful phrases, pg. 101


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apply for a job
kreiptis dėl darbo
be in charge of sth
būti atsakingam už kažką
be part of a team
būti komandos dalimi
be promoted
būti paskatintam
be responsible for sth
būti atsakingam už kažką
be self-employed
dirbti savarankiškai (pats sau viršininkas)
concertrate on sth
sutelkti dėmesį į kažką
deal with people
bendrauti/dirbti su žmonėmis
do your job well
atlikti savo darbą gerai
do sth for a living
užsiimti kažkuo
earn your living as
užsidirbti pragyvenimui dirbant (kuo)
fill in a form
užpildyti formą
get a bonus
gauti priedą/ priemoką
get a job
gauti darbą
get a pay rise
gauti didesnį atlyginimą
get promoted
būti paaukšrintam
go on strike
paskelbti streiką
look for a job
ieškoti darbo
take a day off
pasimti laisvą dieną
take leave
išeiti iš darbo
take over from sb
perimti kažkieno kito darbą
take time off
pasiimti išeiginę
the job involves...
darbas apima...
work as
dirbti (kuo)
work for a company
dirbti kompanijai/ įmonei
work long hours
dirbti ilgas valandas
work on sth
dirbti su (kokia nors užduotimi)
work shifts
darbas pamainomis