Level 4 Level 6
Level 5

U1. Personality, pg.77


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mature
brandus
mean
vidutiniškas/neįdomus (apie žmogų)
messy
netvarkingas/ nešvarus
modest
kuklus
neat
tvarkingas
patient
kantrus
polite
mandagus
quiet
tylus
rebellious
maištingas
relaxed
atsipalaidavęs
reliable
patikimas
reserved
santūrus/ užsidaręs (apie žmogų)
responsible
atsakingas
rude
grubus/ nemandagus
self-confident
pasitikintis savimi
selfish
savanaudis
sensible
protingas
sensitive
jautrus
shy
drovus
sociable
mėgstantis bendrauti
strict
griežtas
stubborn
užsispyręs
sympathetic
jautrus/užjaučiantis
talkative
šnekus
tidy
tvarkingas
tolerant
tolerantiškas
unfriendly
nedraugiškas
vain
bergždžias
personality
asmenybė
aggressive
agresyvus
ambitious
ambicingas
arrogant
arogantiškas
boring
nuobodus
bossy
valdingas
brave
drąsus
bright
sumanus
calm
ramus
careless
neatsargus
caring
rūpestingas
cheerful
linksmas
clever
protingas
cruel
žiaurus
dishonest
nesąžiningas
disloyal
išdavikiškas/ nelojalus
dull
bukas/ nuobodus
friendly
draugiškas
generous
dosnus
gentle
švelnus
hard-working
darbštus
helpful
padedantis
honest
sąžiningas
immature
nesubrendęs
impatient
nekantrus
impolite
nemandagus
independent
nepriklausomas
insensitive
nejautrus
irresponsible
neatsakingas
kind
nuoširdus
lazy
tingus
lively
gyvas
loyal
ištikimas