Level 55 Level 57
Level 56

U6. Advertising, pg. 117


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ad
skelbimas
advert
skelbimas
advertise
reklamuoti
advertisement
skelbimas
advertising campaign
reklamos kampanija
billboard
skelbimų lenta
brand
prekės ženklas
brand name
prekės ženklo vardas
brochure
brošiūra/ lankstinukas
commercial
reklama (garsu ir/ar vaizdu)
consumer society
vartotojiška visuomenė
hoarding (Br. E.)
skelbimų lenta
jingle
skambesys
leaflet
informacinis lapelis/ lankstinukas
logo
logotipas
make
modelis
peer pressure
bendraamžių spaudimas
personal ad
asmeninis skelbimas
place an advertisement
įdėti skelbimą
poster
plakatas
slogan
šūkis/ lozungas