Level 6 Level 8
Level 7

U1. Useful phrases, pg.77


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
break up
išsiskirti
bring up
auklėti
drees up as
apsirengti/ persirengti kaip
end the relationship with sb
nutraukti santykius su kažkuo
enjoy oneself
pasilinksminti
get divorced
išsiskirti su sutuoktiniu
get on well with sb
gerai sutarti su kuo nors
give birth
pagimdyti
go out with sb
susitikinėti/ eiti į pasimatymus su kuo nors
have a good time
gerai praleisti laiką
have a row
susipykti/susibarti
have an argument
susiginčyti
have fun
smagiai leisti laiką
look after sb
prižiūrėti ką nors
look forward to sth
laukti kažko
make up with sb
susitaikyti su kuo nors
run away from home
pabėgti iš namų
split up with
išsiskirti (nutraukti ryšius/ santykius)
start a relaitionship with sb
pradėti santykius/ draugystę su kuo nors
take care of children
rūpintis vaikais