Level 81 Level 83
Level 82

U12. Science, pg. 165


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assimilate
įsisavinti
cell
lastele
chemical element
cheminis elementas
chemical formula
cheminė formulė
chemical reaction
cheminė reakciją
contain
apimti/ turėti savyje (sudėtyje)
development
plėtra
dissolve
tirpinti
earth
žemė
evaporate
išgaruoti/išgarinti
exhale
iškvėpti
extinguish
užgesinti
freeze
užšaldyti
gas
dujos
germs
mikrobai
gravity
gravitacija
immune system
imuninė sistėma
knowledge
žinios/žinojimas
liquid
skystis
mass
masė
mathematical formula
matematinė formulė
melt
išlydyti/ištirpinti
microbe
mikrobas
mineral
mineralinis
molecule
molėkulė
multiply
(pa)dauginti
oxidise
oksiduotis
oxygen
deguonis
rate
kursas
salt
druska
salty
sūrus
scientific
mokslinis
scientific law
mokslo dėsnis
scientific method
mokslinis metodas
scientific theory
mokslinė teorija
scientifically
moksliškai
scientist
mokslininkas
solid
kietas
statistical data
statistiniai duomenys
statistically
statistiškai
steam
garas
vaccine
vakcina
vitamin
vitaminas