Level 2 Level 4
Level 3

Copy of 16 - 30


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
njëzet
20
njëzet e një
21
tridhjetë
30
dyzet
40
njëqind
100
pesëdhjetë
50
një mijë
1000
gjashtdhjetë
60
një milion
1.000.000
shtatdhjetë
70
tetëdhjetë
80
nëntëdhjetë
90