Level 9 Level 11
Level 10

136 - 150


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the accused
sanık
telltale
gerçekleri açığa vuran
uncharted
insan ayağı basmamış, bilinmeyen ("haritası yapılmamış")
next of kin
en yakın akraba
brim
bir cismin ağzı, kenar
enhance
arttırmak, zenginleştirmek (değerini, gücünü, görüntüsünü)
fabricate
imal etmek, uydurmak (yalan, vb)
yell
bağırmak
sprinkle
serpiştirmek
shareholder
hissedar
consequence
sonuçta ortaya çıkan durum, sonuç
frigate
fırkateyn
gargantuan
devasa, dev gibi
queer
tuhaf, acaip, eşcinsel
requisite
gerekli