Level 99 Level 101
Level 100

1486 - 1500


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
martial
savaşa / askerliğe ilişkin
cutlery
çatal bıçak takımı
orphan
öksüz, yetim
available
elde mevcut, piyasada var, istenirse alınabilir
stationary
hareketsiz, duran
funereal
matem dolu, kasvetli, cenaze töreni gibi
flesh
"insan etten kemiktendir" dediğimizde kastettiğimiz "et"
figurative
mecazi
lighthouse
deniz feneri
loot
ganimet, yağma malı, yağmalamak
shepherd
çoban
velvet
kadife
persecute
zulmetmek
nightmare
karabasan, kâbus
vocation
meslek, doğuştan yetenek, hayat yolu