Level 101 Level 103
Level 102

1516 - 1530


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adopt
benimsemek, kabul etmek, evlat edinmek
born and bred
doğma büyüme
radius
dairenin yarıçapı
ambiguous
anlamca belirsizlik taşıyan, müphem, birden fazla anlama gelebilen
bereavement
büyük kayıp (bir ölüm dolayısıyla), matem
munitions, ammunition
cepane, mühimmat
everlasting
bitmeyen, sonsuza kadar sürecek/yaşayacak
breadth
en, genişlik
memory
bellek, anı, hatıra
skilled
usta, kalifiye
cancel
iptal etmek
fragile
kırılgan
vinyard
üzüm bağı
bouncer
bar fedaisi
youth
gençlik çağı, genç olma, "gençler" karşılığı toplu ad