Level 102 Level 104
Level 103

1531 - 1545


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
apprehend
yakalamak, tutuklamak, anlamak, kavramak
abundance
bol olma, bolluk, refah
moral
ahlaki veya ahlaka ilişkin
unaided
yardım almaksızın, yardım görmeksizin
suffocate
havasızlıktan boğmak / boğulmak
debt
borç
exempt
muaf, katkıda bulunma veya yerine getirme sorumluluğu olmayan
perception
algı
nectar
kevser
wrought iron
dövme demir
ingenuous
saf, masum, içtenlikli
hypercritical
aşırı eleştirici
fetch
gidip getirmek, alıp getirmek
auction
açık arttırma ile satış, müzayede
narrow-minded
dar kafalı