Level 103 Level 105
Level 104

1546 - 1560


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ecclesiastical
kiliseye ilişkin
conceive
kafasında oluşturmak, kavramlaştırmak, gebe kalmak
notify
haber vermek, bildirmek, önceden haber vererek mühlet belirtmek
mischief
yaramazlık
sample
örnek, numune
rear
arka, geri
obligation
zorunluluk, mecburiyet, üstlenmişlik
convert
dönüştürmek
scare
korku, korkutmak
defy
meydan okumak, boyun eğmemek
erase
silmek, yoketmek
decent
doğru dürüst, terbiyeliliğe yakışır şekilde
quintuplets
beşizler
soil
toprak
inadvertent
elde olmaksızın fakat tedbirsizce ve pot kırarak