Level 104 Level 106
Level 105

1561 - 1575


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
void
boş, boşluk, geçersiz
investigate
soruşturma yapmak
lacerate
pençe pençe yırtarak yaralar açmak
unlock
kilidini açmak
regard (as)
olarak görmek, öyle saymak, öyle kabul etmek
hereditary
kalıtsal, aile mirası olarak alınan
edict
irade, ferman
eclipse
güneş veya ay tutulması, gölgede bırakmak
guard-rail
korkuluk demiri
lukewarm
ılık, fazla sıcak veya dostane değil
bountiful
cömert, bol, verici
harsh
sert, haşin
upright
başı dik, alnı açık, namuslu, dik duruşlu
procrastinate
işi geciktirmak, bugünün işini yarına bırakmak
bard
saz ozanı