Level 106 Level 108
Level 107

1591 - 1605


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
feeble
zayıf (güçsüz kuvvetsiz)
recollect
hatırlamak
negligible
önemsiz derecede
maladjustment
uyumsuzluk, uyarlanamama
slope
eğim, yamaç
quintessence
özün özü, asıl niteliği ve temeli
bondage
kölelik, serflik
brimful
ağzına kadar dolu
health
sağlık
nasty
pek fena, nahoş
clarify
açıklığa kavuşturmak
rage
büyük öfke
occupation
işgal, iş, meslek, meşguliyet
zero in on
hedefe odaklanarak bütün gayretini o noktaya yöneltmek
query
soru