Level 107 Level 109
Level 108

1606 - 1620


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ice-bound
buzların arasında hareketsiz kalmış
merciful
merhametli, bağışlayan
earnest
ciddi, içtenlikli
proclaim
ilan etmek, genele duyurmak
stem from
-den kaynaklanmak
debtor
borçlu
address
hitap etmek
intrigue
entrika, desise
nevertheless
bununla beraber, yine de
mentor
yol gösteren, akıl hocası
imaginative
hayal gücü yüksek, yaratıcı
irrelevant
konu dışı, ilgisiz, kelâlaka
verse
şiir, nazım
priority
önem sırasında öncelik
bait
yem (yakalamak için aldatıcı/cezbedici tuzak yem)