Level 108 Level 110
Level 109

1621 - 1635


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
civilian
sivil, askeri olmayan
inanimate
cansız
ultimate
nihai, en son, en sondaki
rapid
çok hızlı
vermin
bit, pire türünden zararlı haşerat
budget
bütçe
union
birlik, sendika
hatred
nefret
rarity
ender bulunan/rastlanan şey
ridiculous
gülünç derecede saçma
insulate
yalıtmak, izole etmek
mandatory
zorunlu
engage
angaje olmak veya etmek
maritime
deniz ve denizciliğe ilişkin
disregard
aldırmamak, kulak ardı etmek