Level 109 Level 111
Level 110

1636 - 1650


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
former
önceki
savage
vahşi, yabani, acımasız
umpire
hakem
intimacy
yakınlık, mahremiyet
match
eşleşmek, eşleştirmek, uyumlu olmak
upstart
türedi, zıpçıktı
talent
yetenek
recuperate
sağlığını yeniden kazanmak, nekahatte olmak
withhold
vermemek, esirgemek, geri tutmak, kendine saklamak
candid
açık, gizlisi yok, içtenlikli
pretense
sahteci tavır
recrimination
karşılıklı şikayet/suçlama
wretch
biçare adam, aşağılık kötü adam
junkyard
hurdalık, hurda arabaların atıldığı veya depolandığı yer
sentence
cümle, mahkeme hükmü, ceza