Level 111 Level 113
Level 112

1666 - 1680


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nautical
denizciliğe/gemiciliğe ilişkin
ebb
suların çekilmesi (gelgit olayının cezir safhası), mecazi olarak şaşaası sönmek, kaderi kötüye gitmek, azalmak, vb.
repeal
(yasa vb) feshetmek, kaldırmak
deflate
havasını boşaltmak
versus
karşı
hinterland
gerisindeki arazi veya bölge, iç kısımlar
boredom
can sıkıntısı
ferocious
kavgacı, vahşi
umbilical
göbek bağına ilişkin
invisible
göze görünmez, görülmez
hay fever
saman nezlesi
desolate
ıssız, terkedilmiş, viran, perişan
poll
seçim oylaması, anket
feud
sürüp giden düşmanlık
thicken
kalınlaşmak / kalınlaştırmak