Level 113 Level 115
Level 114

1696 - 1710


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ventilate
havalandırmak
excessive
aşırı
consolidate
sağlamlaştırmak
tamper (with)
kurcalamak, kurcalayıp bozmak, müdahele etmek
writ
yazı, resmi yazı, ferman
nobility
asalet, soyluluk, asilzadeler sınıfı
sinner
günah işleyen, günahkar
undergo
başına gelmek, geçirmek
zest
tad alma ve hoşlanma, haz duyma, zevk alma, isteklilik
auspicious
uğurlu, uygun, hayırlı, talihi güler durumda
encouraging
teşvik edici, cesaret verici, umut verici
mummy
anne, mumya
era
dönem, çağ (tarihsel)
obvious
besbelli, apaçık, ortada
humanity
insanlık, beşeriyet