Level 114 Level 116
Level 115

1711 - 1725


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
epoch
çağ, devir (tarihsel)
haunt
bir yere sık gitmek
ignore
görmezden gelmek, kulak asmamak
calculating
kendi çıkarları için ince hesaplar yapan veya tedbirli, ihtiyatlı
under the auspices of
'ın himayeleri altında (davetiye vb)
legitimacy
meşruluk
hoax
(genellikle şaka amaçlı) sahte alarm, oyuna getirme (olumsuz nüanslıdır)
authentic
otantik
banal
çok sıradan ve sıkıcı, hiçbir incelik taşımayan
conscientious
vicdanlı, sorumluluğunu bilen ve çalışkan
embarrass
utanmak, mahçup düşürmek
avenge
öc almak
corroborate
doğrulamak
backyard
arka avlu, arka bahçe, destek temin edilen yer, oluşum tabanı, "arka bahçe"
irrational
irrasyonel, akla ve mantığa uymaz