Level 116 Level 118
Level 117

1741 - 1755


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
holocaust
büyük insan telefatına neden olan kıyım ve katliam
foliage
bitki örtüsü, yapraklar toplamı
boxing day
Noel yortusunun ikinci günü ("Noel kutularının" verildiği gün)
mitigate
yumuşatmak, hafifletmek
worthwhile
yapamaya değer, dişe dokunur
resort (to)
-e başvurmak (genelde başka çare kalmadığı için)
absolute
mutlak, kesin, tamamen
deplore
acımak, üzülmek, esef veya teessüf duymak
epilogue
bir eserin sonuna konulan "sonsöz" bölümü
oppress
baskı ve zulüm altında tutmak
widespread
yaygın, geniş ölçekli
inductive
tümevarımcı
venerable
yaşlı ve muhterem
scattered showers
mevzii sağanaklar
breed
yetiştirmek, beslemek, çoğaltmak