Level 118 Level 120
Level 119

1771 - 1785


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
midget
cüce
animosity
düşmanlık, kin ve nefret duyguları
thaw
buzları çözülmek, buzları erimek
hardship
güçlük, müşkülat
armour
zırh
calligraphy
güzel yazma sanatı, hattatlık
readily
kolayca, hemen, seve seve
equality
eşitlik, eşit olma durumu, yasa önünde eşitlik
vigil
uyanık ve hazırlıklı durma
chaste
iffetli
giant
dev
administer
yönetmek, (tıp) ilaç vb. vermek, uygulamak
indolence
tembellik
despondent
ümitsiz ve hüzün içinde
insure
sigorta yapmak