Level 11 Level 13
Level 12

166 - 180


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fortify
güclendirmek, desteklendirmek
liability
yükümlülük
substantiate
kanıtlarla doğrulamak
outcome
sonuç, netice
the Enlightenment
Aydınlanma Çağı
pedestrian
yaya
within earshot
işitilecek mesafede
enact
yasa çıkarmak
oblivion
çevrenin farkında olmama, unutmuş ve/ya unutulmuş olma
hallucinate
olmayan şeyleri kafasında kurarak "görmek", hayalinde oluşturarak hayallere dalmak
unquestionable
su götürmez, şüphesiz, kesin
fad
gelip geçici moda
uncommon
ender, az görülür
validate
geçerli kılmak, onaylamak
feather
kuş tüyü