Level 119 Level 121
Level 120

1786 - 1800


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impropriety
yakışıksızlık, uygunsuz olma
resultant
sonuçta ortaya çıkan
vanity
boş kibir, kendini beğenmişlik
unspeakable
ağza alınmaz, iğrenç
wallet
cüzdan
evil
şer, kötü, kötülük, şeytani kötülük
fragrance
güzel koku, rayiha, güzel kokma
armed conflict
silahlı çatışma
reason
akıl, mantık, neden, sebep
litigate
mahkemeye müracaat etmek
stagnant
durgun ve kokuşmuş
convince
inandırmak, ikna etmek
respected
saygın
collaborate
işbirliği yapmak, birlikte çalışmak
recital
yüksek sesle okuma, müzik sunusu