Level 121 Level 123
Level 122

1816 - 1830


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ample
bol bol, bolca yetecek düzeyde
uncivil
nezaketsiz, kaba
bold
cesur
withdrawal symptoms
uyuşturucu bırakma semptomları
graft
aşı, aşılamak (enjeksiyon anlamında değil)
tainted
şerefi lekeli
humanities
beşeri bilimler
yellow-bellied
ödlek, korkak
envelop
tamamen içinde kalacak şekilde sarmak (çevresini kuşatmak değil), kapsamak, içine almak
liberate
özgürlüğüne kavuşturmak, tutsaklıktan/kölelikten kurtarmak
sarcophagus
lâhit
sane
aklı başında, deli değil
inclination
eğilim, yapma isteği
affection
sevgi, bağlılık
tax-exempt
vergiden muaf