Level 122 Level 124
Level 123

1831 - 1845


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jewel
mücevher, değerli taş
arbitrate
hakem sıfatıyla karar vermek (racon kesmek)
grace
zerafet, inayet, lütuf, rahmet, yemek öncesi şükran duası
unconscionable
vicdansız
nurse
emzirmek, bebeğe bakmak, büyütmek, hastaya bakmak
salvation
kurtuluş, selamet, ruhun kurtuluşu
morn
yas tutmak
pageant
debdebeli yürüyüş alayı
bonfire
şenlik ateşi
dairy (dairy farm)
süthane, süt çiftliği, mandıra
ancestor
ata, ced
vehicle
araç (genelde veya özel olarak "motorlu araç")
congratulate
tebrik etmek
treachery
hainlik, hıyanet, içerden/arkadan vurma
ignoramus
kara cahil kişi