Level 123 Level 125
Level 124

1846 - 1860


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
supply
arz (talep tersi)
repellent
iğrenç, kaçırıcı/kovucu madde
outclass
sürklase etmek
tax
vergi
locate
yerini saptamak
susceptible
yatkın, kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
ambush
pusu, pusuya düşürmek
unpardonable
affedilmez
deficient
yetersiz, defolu, bozuk
determination
niteliğini saptama, kararlılık
insane
deli, çılgın
senile
bunak
yield (to)
boyun eğmek, verim (ürün)
competent
"kompetan"
abruptly
ani, beklenmedik, sert veya kaba bir tarzda