Level 125 Level 127
Level 126

1876 - 1890


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
remedy
çare, deva
retire
emekliye ayrılmak, (yatmak üzere veya özel işleri için) kendi odasına çıkmak, çekilmek
asylum
sığınılacak yer
be intrigued
merakı uyanmış ve çözmek/anlamak istiyor olmak
landscape
manzara
excavate
kazı yapmak
bury
gömmek (defnetmek, üstünü kapatmak)
inheritance
veraset, miras
elocution
güzel konuşmak sanatı
appraise
değer biçmek
bosom
sine, kucak
aggravate
kötüleştirmek, azdırmak
reprisal
misilleme
unfulfilled
yerine getirilmemiş (söz, görev, vb), gerçekleşmemiş, tatmin olmamış (istek, kader, vb)
attitude
tutum, tavır