Level 129 Level 131
Level 130

1936 - 1950


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assault
saldırı, saldırıda bulunmak
laconic
fazla konuşmayan, az konuşan (bağlama göre, "az, fakat gizemli ve öz konuşan" nüansı taşıyabilir)
bellicose
kavgacı, kavgasever
recurrence
yeniden ortaya çıkma, nüks etme
farce
kaba komedi, âmiyane komedi, zevk yoksunu kişilerin beğenebileceği saçmalık ve güya komedi
pervert
sapık
proposal
teklif, evlenme teklifi
household
hane, hane halkı
obliterate
varlığını silmek, tümüyle yoketmek
undivided
bölünmemiş, yekpare, yekvücut halinde
argument
tartışma, sav, savunulan tez
steady
düzenli, istikrarlı
inflammable
kolay tutuşan, parlayıcı
hysterics
sinir bunalımı
fireman
itfaiye eri