Level 131 Level 133
Level 132

1966 - 1980


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
employment
istihdam
impertinent
saygısız
estate
malikâne, emlak, taşınmaz mal, sahip olunan varlıklar ("vâriyet")
withdraw
geri çekmek, geri çekilmek
artisan
zenaatkar, esnaf
liaison
bağlantı, irtibat
calling
meslek, iş, doğuştan yeteneğinden dolayı kaderinin kişiyi çağırdığı hayat yolu
generosity
cömertlik
compete
yarışmak, rekabet etmek
seal
mühür, fok balığı
victory
zafer
indomitable
yılmaz, boyunduruk altına alınamaz
indecision
kararsızlık, karar verememe
momentarily
bir an için, geçici olarak
literal
harfi harfine (mecazi değil)