Level 134 Level 136
Level 135

2011 - 2025


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alabaster
bir cins mermer
exultance
çok büyük sevinç ve iftihar
uproar
velvele, bağırtı çağırtı
jeopardize
tehlikeye atmak, riske sokmak
fortune-hunter
evlenmek için zengin kadın arayan erkek
distinguish
farkını görebilmek, ayırt edebilmek
vulnerable
saldırıya hassas, kolay yaralanabilir
mumps
kabakulak
grudge
hınç, diş bileme
barracks
kışla veya kışla tipi yapı
secularism
laiklik, cismanilik
perceptive
gözünden kaçırmayan, sezgisi/algıları kuvvetli
unequivocal
sözü dolandırmadan, apaçık, kesin bir dille, oraya buraya çekilemeyecek dille
sanctuary
dini dokunulmazlığı nedeniyle sığınılacak yer
impromptu
hazırlıksız, doğaçlama