Level 135 Level 137
Level 136

2026 - 2040


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hinge
menteşe, (hinge on) ona bağlı/bağımlı/dayanıyor olmak
seek
özlemle aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak
helmet
miğfer
helm
(teknede) dümen
inadequate
yetersiz
deplete
tüketmek, boşaltmak
cultivate
yetiştirmek
nepotism
akraba kayırma, babadan oğula geçme
overseas
deniz aşırı topraklar, yabancı ülkeler
runway
uçak pisti
hibernate
kış uykusuna yatmak, kış uykusunda olmak
detest
nefret etmek, tiksinmek
intestine
ince barsak
fascinate
hayran bırakmak
denial
inkar etmek, reddetmek, vermemek