Level 136 Level 138
Level 137

2041 - 2055


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incidence
olma, vuku bulma, oluş sıklığı
undisguised
açıkça, gizlenmekzin
chagrin
üzüntü, umudun yitilmesi
embark (on)
başlamak, gemiye binmek
unceremoniously
direkt ve teşrifata gerek görmeksizin, hatta oldukça kabaca
abridge
kısaltmak, özetini çıkarmak
virtually
hemen hemen, neredeyse, %99.9 oranında
mutineer
ayaklanmış asker
buttres
payanda vurmak, desteklemek
unconventional
geleneklere uymayan, alışılmış olmayan
exclude
dışında bırakmak, ekarte etmek
ejaculate
ansızın fışkırmak veya fışkırtmak
unconscious
baygın
penultimate
sondan bir önceki
entrench
siper kazarak yerleşmek