Level 13 Level 15
Level 14

196 - 210


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
swelling
şişme, şişkinlik
wheat
buğday
entrepreneur
müteşebbis, girişimci
bigamy
iki eşle evlilik, kuma getirme (kadın veya erkek)
bleed
kanamak / kanatmak
orphanage
yetimhane
avert
kaçınmak ve atlatmak
jubilant
neşe içinde, kutlama halinde, zafer sarhoşu
unyielding
boyun eğmez, dediğim dedikçi
gamble
kumar oynamak
stiff
kaskatı
hasty
aceleci, yeterince düşünmeden, üstünkörü
unflinching
gözünü kırpmaz, yüzünü dönmez, yiğitçe, cesur
random study
rastgele örneklem yoluyla yapılan araştırma çalışması
naive
safdil, saftirik