Level 140 Level 142
Level 141

2101 - 2115


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
just
âdil
legitimate
meşru, geçerli
brutality
vahşet, acımasızlık
assemble
toplamak, monte etmek, kurmak
ambassador
büyükelçi
repelling
iğrenç, itici
undress
soymak veya soyunmak, giysilerini çıkartmak
culminate (in)
ile sonuçlanmak
judiciary
yargı erki, yargıya ilişkin
considerably
oldukça, epeyce, önemlice miktarda
resource
kaynak, olanaklar
context
bağlam
definite
kesin
self esteem
özsaygı, kendine verilen değer
epidemic
salgın