Level 142 Level 144
Level 143

2131 - 2145


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
objective
nesnel, objektif, hedef, amaç
undue
yersiz derecede, fazla veya hakkedilmemiş ölçüde
engagement
"angajman", nişanlanma, nişanlılık
inherit
miras veya kalıtım yoluyla almak
raise
yukarı kaldırmak, artırmak, yetiştirmek (genelde hayvan, fakat çocuk için de işitilir)
civil servant
kamu görevlisi
consult
danışmak, kafakafaya verip birbirine danışmak
ocular
göze ilişkin
fire-arm
ateşli silah
colossal
devasa
convene
toplantı düzenlemek / toplanmak
odd
tuhaf, acaip
greed
açgözlülük, hırs
starvation
açlık
burial
gömme, defnetme