Level 144 Level 146
Level 145

2161 - 2175


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abide (by)
uymak, riayet etmek
glacier
buzdağı
blood pressure
kan basıncı, tansiyon
kick-off
başlama vuruşu
omnivorous
herşeyi yiyen (etobur/otobur)
highbrow
görgü ve zevkleri ile yüksek tabakadan
hasten
acele etmek
uncalled for
yersiz, gereksiz, hak edilmemiş
theft
hırsızlık
efficient
etkin ve yeterli, verimli, randımanlı, usta
assassinate
süikast yapmak
eternal
sonsuz, ebedî
foresight
öngörü, basiret
constitution
bünye, anayasa
cellular
hücresel