Level 145 Level 147
Level 146

2176 - 2190


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moderate
ılımlı, orta, bir tartışma toplantısını yönetmek
blurring
bulanıklaşma, bulanıklık (iyi görememe, hatların birbirine karışması)
heed
aldırmak, kulak vermek, dikkat etmek, sözünü dinlemek
immobile
hareketsiz, sabit
locution
konuşma yeteneği/davranışı/olgusuna verilen genel ad
abandon
terk etmek, bırakmak
leasing
kiraya verme, finansal kiralama
queue
sıra kuyruğu
monument
anıt
weakness
güçsüzlük, zaaf
diagnose
tanı koymak, teşhis etmek
civil
yurttaşlığa ilişkin, uygar, kibar
voyage
deniz yolculuğu
upset
konumunu bozmak, yerinden oynatmak, üzmek, asabını bozmak, kızdırmak
occasion
vesile, önemli gün, özel olay