Level 14 Level 16
Level 15

211 - 225


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
superior
üstün
enmity
düşmanlık, diş bileme
congenital
doğuştan
anachronism
ait olmadığı bir çağa ilişkilendirme veya o durumda olma, çağdışılık
insult
hakaret etmek
compile
derlemek
annihilate
imha etmek, hepsini tümüyle yeryüzünden silmek
amnesty
genel af
customary
âdet olmuş
reconcile
uzlaştırarak barıştırmak, razı etmek
acumen
zeka keskinliği, çabuk kavrama
equivocal
her iki karşıt anlama da gelebilen, ikiyüzlü
undertake
üstlenmek, sorumluluğunu almayı kabul etmek
gastronome (gourmet)
gurme, çeşnicibaşı
compensation
tazminat, telafi