Level 149 Level 151
Level 150

2236 - 2250


15 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zenith
tepe noktası
indigenous
bir yerin doğal yerlisi, endojen
inimical
düşmanca
indecisive
kararsız, belirsiz, kesin olmayan
resolute
kararlı
excerpt
bir kitap vb'den alıntı yapılan küçük bölüm
release
salıvermek
miser
cimri
fever
ateş, humma
eventful
olaylarla dolu, hadiseli, maceralı
visible
gözle görülür
exhibition
sergileme, sergi
innate
doğuştan, varlığının bir parçası olarak
haphazardly
gelişigüzel ve rastgele biçimde
knowledgeable
bilgili