Level 152 Level 154
Level 153

2281 - 2295


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muscular
kaslara ilişkin, kaslı, güçlü kuvvetli
representative
temsil edici, temsilci, milletvekili
tackle
önlemek, karşı durmak, çaresine bakmak, üstesinden gelmek
extrovert
dost canlısı
heredity
(biyolojik veya sosyal/ailesel) kalıtım
abstract (from)
özümleyerek çıkarmak, ayırarak çıkarmak
bottommost
en alttaki, en aşağıdaki
vivacious
canlı, neş'eli, hayat dolu
ulterior motive
gizli maksat, görülenin dışında gizli bir hesap
significance
anlam ve önem, mana ve ehemmiyet
castrate
hadım etmek
absence
şu anda "burada" olmayış/bulunmayış
insignificant
değersiz, önemsiz
gear
takım taklavat, levazımat, vites
ivory
fildişi