Level 158 Level 160
Level 159

2371 - 2385


15 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nerve-racking
sinirbozucu
fireworks
havai fişek
cannon
askeri top
substantial
önemli derecede
synopsis
özet
paramount
üstün, üstün nitelikte veya önemde
vaccine
aşı (aşının maddesi kastedilerek)
courteous
nazik, kibar, saygılı
nursery
bebek odası, bebek bakım koğuşu
semblance
benzeyiş
illegitimate
meşruiyet dışı, kamu vicdanına ters
temperance
ılımlılık, içki içmezlik, içkiden uzak durma
callous
katı ve kötü, yüreği katılaşmış, acımasız
envisage
geleceğe ilişkin olarak zihninde canlandırmak, tasavvur etmek
barter
trampa, değiştokuş, trampa etmek