Level 160 Level 162
Level 161

2401 - 2415


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fishy
üçkağıt olduğu şüphesi uyandıran
inaccurate
yanlış
celestial
semavi, göksel
occult
gizli, gizemli
unique
eşsiz, benzersiz, biricikliği olan, dünyada tek
dejected
kederli, süngüsü düşmüş
locomotion
hareket (özellikle, canlıların hareket yetenek ve tarzları kastedilir)
skillful
usta, becerikli, hünerli
thrifty
tutumlu
premium
prim, sigorta primi
counsel
danışmanlık hizmeti vermek
ostentatious
gösterişsever, şatafatlı
plentiful
bol, bereketli
fire-station
itfaiye merkezi
longitude
boylam derecesi